Mối tình của em nhân viên ngân hàng Ayumi Shinoda! Em một cô gái xinh đẹp và đang có 1 công việc khá tốt nhưng tôi một thằng phụ hồ thì làm sao giám mơ ước với tới em. Nhưng ko em nó là 1 cô gái chân thành em chỉ cần tôi làm cho em sướng chính vì thế 2 đứa mới đến được với nhau. Anh hứa sẽ làm cho em lên đĩnh mãi ko thôi. !

Mối tình của em nhân viên ngân hàng Ayumi Shinoda

Mối tình của em nhân viên ngân hàng Ayumi Shinoda