Một Bộ phim của em gái Misaki Honda với nội dung nữ giáo viên đâm đãng .  GVG-601 A Sexy PTA Director And A Bad Boy Student Council President Misaki Honda. Với kinh nghiệm là 1 giáo viên lâu năm yeu nghề em có khả năng cảm hóa những học sinh hư hỏng mà mình đã từng dạy . Để rồi chúng nó trưởng thành ngày 1 và quay lại đền đáp xứng đáng công ơn dạy dỗ của cô. Một cô giáo nhìn mặt dâm đãng như em thì làm sao mà có sức hút đến như vậy được lũ học sinh nam yêu quý..Chúng ta cùng theo dõi nữ giáo viên Misaki Honda chủ nhiệm lớp tôi. 

Nữ giáo viên dâm

Nữ giáo viên dâm