KAWD-571 Lớp học sinh cá biệt và Cô giáo Ayane Suzukawa. Không có gì khó khăn có thể làm cho cô giáo trẻ này chùn bước và rồi em được giao dạy dỗ 1 lớp học sinh cá biệt toàn là nam sinh . Vốn dĩ cô giáo trẻ mới ra trường nên vẫn còn rất bỡ ngỡ chưa có nhiều kinh nghiệm , Nhưng em nó đã xung phong xông pha vào 1 lớp bất trị ngu dốt liệu em nó có thể dạy dỗ được thành người cái lớp này hay không?

KAWD-571 Lớp học sinh cá biệt và Cô giáo Ayane Suzukawa

KAWD-571 Lớp học sinh cá biệt và Cô giáo Ayane Suzukawa