Em sai rồi anh nhận lời xin lỗi nhé Rin Hashimoto, cô nàng làm việc cho một công ty và phạm sai lầm em bị gọi riêng vào phòng giám đốc để nói chuyện, sợ bị mất việc em nhân viên Rin Hashimoto xin lỗi anh chàng giám đốc bằng cách dùng thân thể của mình phục vụ tình dục cho anh và may mắn cho em anh đã đồng ý làm tình với em và tha thứ cho em lần này.

Em sai rồi anh nhận lời xin lỗi nhé Rin Hashimoto

Em sai rồi anh nhận lời xin lỗi nhé Rin Hashimoto